Procesja Bożego Ciała

Magdalena Kuza, Maciej Maziarka

Admin:   |  Centrum dowodzenia
Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka
 
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków