Logo Beczki
fot.: Jula Książko

Czym jest Beczka?

Beczka to wiele różnych grup i aktywności. Poszczególne grupy zajmują się różną tematyką - począwszy od teologii, sakramentów czy Pisma świętego, poprzez pomoc charytatywną i relacje międzyludzkie, a kończąc na sztuce. Warto wspomnieć, że Beczka to też rekolekcje, wyjazdy, wykłady, sport, a nawet taniec. W ciągu roku akademickiego w rozmaitego rodzaju duszpasterskich aktywnościach uczestniczy kilkaset osób. Trudno zwięźle nakreślić doświadczenie współtworzenia zjawiska, jakim jest Beczka, gdyż dla każdego będzie ono czymś nieco innym. Można jednak wskazać na pewien wspólny dla całego duszpasterstwa fundament. Jest nim: zbliżanie się do Pana Boga oraz innych ludzi, tworzenie wspólnoty Kościoła, lepsze poznawanie wiary, rozwój duchowy i intelektualny.